ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 05/11/2012

Ε.Β.ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.
Πρόσληψη  (2) ατόμων

                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2012

                             Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

                                       ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

                                                 Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την 
κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  των  Κεντρικών  Υπηρεσιών  της  Ε.Β.Ζ.  Α.Ε.  που  εδρεύουν  στη 
Θεσσαλονίκη Νομού Θεσσαλονίκης

Περισσότερα  ΕΔΩ