ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 07/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΧΑΛΚΙΔΑ
Θέσεις εργασίας 5 ατόμων


Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Χαλκίδας

 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικά
πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Χαλκίδας,
που εδρεύει στον Νομό Ευβοίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης
 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012