ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 09/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΘΗΒΑΣ
Θέσεις εργασίας 4 ατόμων


Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου
συνολικά, τεσσάρων  (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΘΗΒΑΣ  που εδρεύει στη ΘΗΒΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012