ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 09/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΑΡΤΑΣ
Θέσεις εργασίας 13 ατόμων

πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου,
συνολικά δεκατριών  (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Περιοχής Άρτας  που εδρεύει στην Άρτα

Ανακοίνωση ΣΟΧ1Α/2012