ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 09/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΛΑΜΙΑΣ
Θέσεις εργασίας 6 ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι
(6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΛΑΜΙΑΣ
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ/ΕΔΡΑ)  (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)  -  (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ
ΒΟΥΡΛΩΝ)-  (ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ) που εδρεύει στο 2ο
χλμ Ν.Ε.Ο Λαμίας-Αθηνών

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012