ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 09/11/2012

ΧΙΟΝ/ΜΙΚΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Πρόσληψη προσωπικού 68 ατόμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Η Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ» (ΧΚΚ), σύμφωνα με την από 18/09/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, συνολικού αριθμού εξήντα οκτώ (68) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών της, που εδρεύουν στο Χελμό Καλαβρύτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της πλήρους Ανακοίνωσης στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, κυρία Μ. Γουρζέλα 6942559999, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα ΕΔΩ