ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 10/11/2012

ΔΕΗ Α.Ε.
Θέσεις εργασίας

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών της Γεν. Δ/νσης Εμπορίας

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1 /2012


Έντυπο Αίτησης


Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα ΗΥΥποβολή Αιτήσεων : από Δευτέρα 12.11.2012 έως και Δευτέρα 19.11.2012