ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 12/11/2012

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ
Πρόσληψη 31 ατόμων

Ο Δήμος Θερμαϊκού

Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριανταενός  (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του ?ήμου Θερμαϊκού, που εδρεύει  στην Περαία
Θεσσαλονίκης, 

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 2012

Παράρτημα ΑΣΕΠ

Έντυπο άιτησης ΣΟΧ2