ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 14/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΣΠΑΡΤΗΣ
Θέσεις εργασίας 11 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΠΗ Περιοχή Σπάρτης

Πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου,  συνολικά
έντεκα (11)  ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  της   Διεύθυνσης
Περιφέρειας Πελοποννήσου- Ηπείρου, που εδρεύει στη Πάτρα,  για την Περιοχή Σπάρτης
(με έδρα απασχόλησης το Νομό Λακωνίας και τα Κύθηρα


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 16/11/2012 ΈΩΣ 26/11/2012

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012