ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 14/11/2012

ΔΕΔΔΗΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Θέσεις εργασίας 6 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λιβαδειάς

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι   (6)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  των Μονάδων  της Περιοχής
Λιβαδειάς(  για τις ανάγκες αυτής  στην  Έδρα/ Περιοχής Λιβαδειάς και για το  Πρακτορείο
Αμφίκλειας)  που εδρεύει στην οδό Σοφοκλέους 3-5 Λιβαδειά στο Νομό Βοιωτίας  

Η τελική ημερομηνία για παραλαβή των αιτήσεων είναι η 23-11-2012


Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2012