ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/11/2012

Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ.
Πρόσληψης 24 ατόμων

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!

Δείτε την ανακοίνωση πρόσληψης 24 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 17/11/2012 έως 01/12/2012.

Ανακοίνωση Πρόσληψης


Οδηγίες


Περισσότερα και αίτηση  ΕΔΩ