ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 27/12/2012

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
Περιοχή Σύρου

Πρόσληψη 5 ατόμων
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Σύρου
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012

 Παράρτημα

 Αίτηση