ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 27/12/2012

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε
Περιοχή Αγ Νικολάου

Πρόσληψη 2 ατόμων
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Αγίου Νικολάου
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής από 29.12.2012 έως 7.1.2013

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012