ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 27/12/2012

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΡΕΝΤΗ
Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής – Προπονητών με Σύμβαση Εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο).
 
Η Δημοτική Επιχείρηση Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ( ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ )

                                             Ανακοινώνει
ότι προκειμένου να λειτουργήσει τα επιμορφωτικά -αθλητικά προγράμματα του Δήμου
Νίκαιας- Aγ. Ι. Ρέντη σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατά την
περίοδο 2012- 2013, θα προσλάβει Είκοσι (20 ) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Τρείς
(3) Προπονητές- Εκπαιδευτές, με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα:
Από 24 /12/2012 έως 31/7 2013 σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων.
Η διάρκεια σύμβασης θα είναι 7 μήνες, με ωριαία αποζημίωση.
 
Οι Ειδικότητες, που σχετίζονται με την πρόσληψη  των Καθ. Φυσ. Αγωγής είναι :
1.  Ρυθμική Γυμναστική           2. Κολύμβηση                    3. Μαζικό Λαϊκό Αθλητισμό
4. Ποδόσφαιρο                         5. Καλαθοσφαίριση            6. Χειροσφαίριση
7.  Πετοσφαίριση                     8. Παραδ. χορό                    9. Eιδική Φυσική Αγωγή
10. Αντισφαίριση                    11. Επιτρ. Αντισφαίριση

ΚΛΙΚ   ΕΔΩ