ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 29/12/2012

Δήμος Αμαρουσίου
Πρόσληψη 72 ατόμων 

O Δήμος Αμαρουσίου θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 31 – 12 – 2012 μεχρι 3 – 01 – 2013 και ώρες  8:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.