ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Ρεθύμνου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Ρεθύμνου
 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012
YΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013