ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Λέσβου

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Λέσβου
 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013