ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Κω

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Κω
 Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012
 Παράρτημα
 Αίτηση
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 03/01/2013 ΕΩΣ 12/01/2013