ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 02/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Λαμίας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Λαμίας
Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 28/12/2012 ΕΩΣ ΚΑΙ 07/01/2013