ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 03/01/2013

Δήμος Κοζάνης
πρόσληψη (11) ατόμων

Ο Δήμος Κοζάνης Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού
Σταθμού του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύουν στην πόλη της Κοζάνης προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης ΣΟΧ 2/2012

Κάντε κλικ  ΕΔΩ