ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 03/01/2013

Δήμος Κοζάνης
πρόσληψη (2) ατόμων

Ο Δήμος Κοζάνης Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Κοζάνης,
που εδρεύουν στην πόλη της Κοζάνης, προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης ΣΟΧ 3/2012

ΚΛΙΚ  ΕΔΩ