ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 08/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Χανίων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΝ Περιοχή Χανίων

πρόσληψη, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/ΝΣΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   ΝΗΣΙΩΝ 
για τις ανάγκες αυτής στην  ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ, που εδρεύει στα ΧΑΝΙΑ  -  ΚΡΗΤΗΣ

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2012


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 5/01/2013 ΕΩΣ 14/01/2013