ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 08/01/2013

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Περιοχή Κερκύρας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠΗ Περιοχή Κερκύρας

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2012

Υποβολή Αιτήσεων από την Τετάρτη 9/1/2013 έως και Παρασκευή 18/1/2013