ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 21/01/2013

ΕΛΓΑ
Πρόσληψη (150) ατόμων 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά  εκατόν πενήντα  (150) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών  ή παροδικών
αναγκών των υπηρεσιών  (ανά την Επικράτεια)  του ΕΛ.Γ.Α.,  που εδρεύει στην
Αθήνα

Περισότερα  ΕΔΩ

Ανακοίνωση Πλήρωσης Θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνιάτρων

Έντυπο Αιτήσεων