ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 27/01/2013

Κοινωφελής Εργασία
Διαθέσιμα Έντυπα

  Οι υποψήφιοι για θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας (ΚΟΧ) μπορούν να εκτυπώσουν τα έντυπα ΚΟΧ.1 και ΚΟΧ.Π.1 αντίστοιχα. (κοινά για όλες τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).
  Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί αφού εκτυπωθούν όλες οι σελίδες του μπρος - πίσω.
  Αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην ανακοίνωση του δικαιούχου.

 ΕΝΤΥΠΑ