ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 27/01/2013

Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ)
ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πίνακας Θέσεων ΚΟΧ