ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 30/01/2013

ΔΕΗ Α.Ε.
Πρόσληψη 115 ατόμων εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Την  πρόσληψη,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
συνολικά  εκατόν  δέκα   πέντε  (115)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή
παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης  Λιγνιτικού Κέντρου  Μεγαλόπολης, που
εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 /2013