ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/02/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη 57 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών
με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
πενήντα  επτά (57)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της
Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Μήλου,  ΤΣΠ  Σερίφου,  ΤΣΠ Κύθνου,  ΤΣΠ  Σίφνου,
ΑΣΠ Πάρου, ΤΣΠ Αμοργού, ΑΣΠ Θήρας, ΤΣΠ Ανάφης, ΑΣΠ Μυκόνου και ΑΣΠ Σύρου) ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 /2013

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό


Παράρτημα Η/Υ