ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/02/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη 17 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών
με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
δεκα  επτά (17)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της
Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Λέσβου,  ΤΣΠ  Λήμνου,  ΤΣΠ Αγ. Ευστρατίου, 
και ΑΣΠ Σκύρου) ανάυπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 2/2013

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Παράρτημα Η/Υ