ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/02/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη 13 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών
με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
δεκα  τριών (13)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της
Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Σάμου,  ΤΣΠ  Ικαρίας, 
και ΑΣΠ Χίου) ανάυπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2013

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Παράρτημα Η/Υ