ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/02/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη 29 ατόμων

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στη Δ/νση Παραγωγής Νησιών
με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  συνολικά
είκοσι εννέα (29)  ατόμων  για  την  κάλυψη  εποχικών  ή  παροδικών  αναγκών  της
Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών (ΑΣΠ Καλύμνου,  ΤΣΠ  Καρπάθου, ΑΣΠ Σύμης, 
ΑΣΠ Μεγίστης,  ΤΣΠ  Κώ,  ΑΣΠ Πάτμου,  ΤΣΠ  Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Γάβδου
και ΑΣΠ Αντικυθήρων) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2013

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Εποχικό

Παράρτημα Η/Υ