ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 03/03/2013

ΚΕΕΛΠΝΟ
Προσλήψεις ιατρών , νοσηλευτών

- Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη Ιατρικού 40 ατόμων και Νοσηλευτικού Προσωπικού 190 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Κατεβάστε την προκήρυξη με αναλυτικές πληροφορίες

Κατεβάστε την αίτηση πρόσληψης

(Λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών, 8 Μαρτίου 2013)