ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/06/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη (506) Πεντακοσίων έξι ατόμων για το Νομό Κοζάνης 

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Κοζάνης

Από 17/06/2013 μέχρι και 26/06/2013

Ανακοίνωση  ΣΟΧ 1/2013

Περίληψη