ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/06/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη Εκατό (100) ατόμων για το Νομό Φλώρινας
 
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ν. Φλώρινας

Από 17/06/2013 μέχρι και 26/06/2013

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2013

Περίληψη