ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/06/2013

ΔΕΗ Α.Ε
Πρόσληψη  (144) Εκατό σαράντα τεσσάρων ατόμων για την Μεγαλόπολη

 
Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2013