ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 16/11/2013

ΟΑΕΔ

27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.


Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δελτίο Τύπου - Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Δημόσια Πρόσκληση
Φ.Ε.Κ
Παράρτημα Ι
Παράρτημα ΙΙ
Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης
Φόρμα Ηλεκτρονικής Αίτησης

Tηλέφωνα επικοινωνίας :

Πληροφορίες για θέματα συμπλήρωσης των αιτήσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής , κριτήρια μοριοδότησης και υποχρέωση ή μη υποβολής των δικαιολογητικών : 210 9989212, 210 9989857, 210 9989116, 210 9989106, 210 9989186, 2109989182, 2109989143, 2109989060.

Πληροφορίες ΜΟΝΟ για τεχνικά θέματα : 210 9989087 , 2109989762

από 08:00 - 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.