ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ημ/νία 07/06/2015

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (450 θέσεις)
Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 450 θέσεις στη ΔΕΗ – Πώς θα υποβάλλετε αιτήσεις

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων πενήντα (450) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Πληροφορίες ΕΔΩ